• Fişa serviciului
  • Planificarea exerciţiilor
  • Planificarea controalelor preventive
  • Planul de pregătire
  • Intervenţii
  • Masuri preventive, conform tipurilor de pericol cuprinse în PAAR
  • Registrul istoric
  • Recrutare personal
  • Multimedia