Functionari publici

Anul 2020

  CIOBAN EMIL - primar DA - DI 2020 (2,9 MiB, 31 hits)

  BORSAN SORIN - viceprimar DA - DI 2020 (2,9 MiB, 27 hits)

  Chidean Aurel DA 2020 (584,3 KiB, 124 hits)

  Chidean Aurel DI 2020 (202,6 KiB, 112 hits)

  Cioban Emil DA 2020 (580,2 KiB, 127 hits)

  Cioban Emil DI 2020 (197,3 KiB, 107 hits)

  IELCEAN LIDIA DA - DI 2020 (3,1 MiB, 36 hits)

  MANU GEANINA DA - DI 2020 (2,8 MiB, 27 hits)

  MARIAN DANIELA DA - DI 2020 (3,1 MiB, 23 hits)

  MORAR THEODORA DA - DI 2020 (2,9 MiB, 23 hits)

  OLTEANU ADRIANA DA - DI 2020 (3,1 MiB, 21 hits)

  POP ALEXANDRA DA - DI 2020 (3,2 MiB, 22 hits)

  Salatioan Cristina Maria DA 2020 (583,6 KiB, 111 hits)

  Salatioan Cristina Maria DI 2020 (205,0 KiB, 103 hits)

Consiliul Local

Anul 2020

  BAGI IOSIF DA - DI 2020 (3,7 MiB, 20 hits)

  BOGDAN STELIAN DA - DI 2020 (3,3 MiB, 21 hits)

  Borsan Sorin Ioan DA 2020 (569,5 KiB, 141 hits)

  Borsan Sorin Ioan DI 2020 (195,9 KiB, 103 hits)

  Dirjan Ioan DA 2020 (659,0 KiB, 105 hits)

  Dirjan Ioan DI 2020 (231,7 KiB, 115 hits)

  HORVAT MIHAI DA - DI 2020 (3,3 MiB, 23 hits)

  IANC GABRIEL DA - DI 2020 (3,3 MiB, 22 hits)

  MOLNAR EMIL DA - DI 2020 (3,3 MiB, 20 hits)

  Olosutean Viorel DA 2020 (604,1 KiB, 113 hits)

  Olosutean Viorel DI 2020 (208,2 KiB, 103 hits)

  PERSA CIPRIAN DA - DI 2020 (3,7 MiB, 20 hits)

  POP STEFAN DA - DI 2020 (2,9 MiB, 22 hits)

  Petrindean Valer DA 2020 (573,1 KiB, 109 hits)

  Petrindean Valer DI 2020 (200,7 KiB, 122 hits)

  VLAD FELIX DA - DI 2020 (2,9 MiB, 20 hits)

 

 


ARHIVE

Functionari publici

  Viceprimar - Declaratie de avere si interese (1,1 MiB, 99 hits)

  Declarații de avere 2019 (3,3 MiB, 109 hits)

  Declaratii de interese 2019 (1,2 MiB, 96 hits)

  Declaratii de avere 2018 (1,9 MiB, 89 hits)

  Declarații de interese 2018 (758,0 KiB, 86 hits)

  Declarații de avere 2017 (1,6 MiB, 94 hits)

 

Consilieri locali

  Declaratii de avere 2019-CL (3,0 MiB, 105 hits)

  Declarații de interese 2019-CL (1,0 MiB, 92 hits)

  Declarații de avere 2018-CL (2,8 MiB, 96 hits)

  Declaratii de interese 2018-CL (1,0 MiB, 88 hits)

  Declarații de avere 2017-CL (3,8 MiB, 94 hits)

  Declarații de interese 2017-CL (1,5 MiB, 92 hits)