Functionari publici

Anul 2020

  CIOBAN EMIL - primar DA - DI 2020 (2,9 MiB, 9 hits)

  BORSAN SORIN - viceprimar DA - DI 2020 (2,9 MiB, 7 hits)

  Chidean Aurel DA 2020 (584,3 KiB, 101 hits)

  Chidean Aurel DI 2020 (202,6 KiB, 90 hits)

  Cioban Emil DA 2020 (580,2 KiB, 106 hits)

  Cioban Emil DI 2020 (197,3 KiB, 88 hits)

  IELCEAN LIDIA DA - DI 2020 (3,1 MiB, 12 hits)

  MANU GEANINA DA - DI 2020 (2,8 MiB, 7 hits)

  MARIAN DANIELA DA - DI 2020 (3,1 MiB, 6 hits)

  MORAR THEODORA DA - DI 2020 (2,9 MiB, 5 hits)

  OLTEANU ADRIANA DA - DI 2020 (3,1 MiB, 6 hits)

  POP ALEXANDRA DA - DI 2020 (3,2 MiB, 6 hits)

  Salatioan Cristina Maria DA 2020 (583,6 KiB, 91 hits)

  Salatioan Cristina Maria DI 2020 (205,0 KiB, 82 hits)

Consiliul Local

Anul 2020

  BAGI IOSIF DA - DI 2020 (3,7 MiB, 5 hits)

  BOGDAN STELIAN DA - DI 2020 (3,3 MiB, 5 hits)

  Borsan Sorin Ioan DA 2020 (569,5 KiB, 119 hits)

  Borsan Sorin Ioan DI 2020 (195,9 KiB, 83 hits)

  Dirjan Ioan DA 2020 (659,0 KiB, 82 hits)

  Dirjan Ioan DI 2020 (231,7 KiB, 91 hits)

  HORVAT MIHAI DA - DI 2020 (3,3 MiB, 6 hits)

  IANC GABRIEL DA - DI 2020 (3,3 MiB, 6 hits)

  MOLNAR EMIL DA - DI 2020 (3,3 MiB, 5 hits)

  Olosutean Viorel DA 2020 (604,1 KiB, 89 hits)

  Olosutean Viorel DI 2020 (208,2 KiB, 83 hits)

  PERSA CIPRIAN DA - DI 2020 (3,7 MiB, 5 hits)

  POP STEFAN DA - DI 2020 (2,9 MiB, 6 hits)

  Petrindean Valer DA 2020 (573,1 KiB, 88 hits)

  Petrindean Valer DI 2020 (200,7 KiB, 101 hits)

  VLAD FELIX DA - DI 2020 (2,9 MiB, 6 hits)

 

 


ARHIVE

Functionari publici

  Viceprimar - Declaratie de avere si interese (1,1 MiB, 76 hits)

  Declarații de avere 2019 (3,3 MiB, 85 hits)

  Declaratii de interese 2019 (1,2 MiB, 75 hits)

  Declaratii de avere 2018 (1,9 MiB, 70 hits)

  Declarații de interese 2018 (758,0 KiB, 64 hits)

  Declarații de avere 2017 (1,6 MiB, 75 hits)

 

Consilieri locali

  Declaratii de avere 2019-CL (3,0 MiB, 85 hits)

  Declarații de interese 2019-CL (1,0 MiB, 71 hits)

  Declarații de avere 2018-CL (2,8 MiB, 73 hits)

  Declaratii de interese 2018-CL (1,0 MiB, 67 hits)

  Declarații de avere 2017-CL (3,8 MiB, 74 hits)

  Declarații de interese 2017-CL (1,5 MiB, 73 hits)