Functionari publici

Anul 2020

  CIOBAN EMIL - primar DA - DI 2020 (2,9 MiB, 65 hits)

  BORSAN SORIN - viceprimar DA - DI 2020 (2,9 MiB, 47 hits)

  Chidean Aurel DA 2020 (584,3 KiB, 147 hits)

  Chidean Aurel DI 2020 (202,6 KiB, 130 hits)

  Cioban Emil DA 2020 (580,2 KiB, 144 hits)

  Cioban Emil DI 2020 (197,3 KiB, 121 hits)

  IELCEAN LIDIA DA - DI 2020 (3,1 MiB, 81 hits)

  MANU GEANINA DA - DI 2020 (2,8 MiB, 53 hits)

  MARIAN DANIELA DA - DI 2020 (3,1 MiB, 46 hits)

  MORAR THEODORA DA - DI 2020 (2,9 MiB, 52 hits)

  OLTEANU ADRIANA DA - DI 2020 (3,1 MiB, 50 hits)

  POP ALEXANDRA DA - DI 2020 (3,2 MiB, 48 hits)

  Salatioan Cristina Maria DA 2020 (583,6 KiB, 140 hits)

  Salatioan Cristina Maria DI 2020 (205,0 KiB, 120 hits)

Consiliul Local

Anul 2020

  BAGI IOSIF DA - DI 2020 (3,7 MiB, 36 hits)

  BOGDAN STELIAN DA - DI 2020 (3,3 MiB, 41 hits)

  Borsan Sorin Ioan DA 2020 (569,5 KiB, 162 hits)

  Borsan Sorin Ioan DI 2020 (195,9 KiB, 122 hits)

  Dirjan Ioan DA 2020 (659,0 KiB, 123 hits)

  Dirjan Ioan DI 2020 (231,7 KiB, 166 hits)

  HORVAT MIHAI DA - DI 2020 (3,3 MiB, 42 hits)

  IANC GABRIEL DA - DI 2020 (3,3 MiB, 35 hits)

  MOLNAR EMIL DA - DI 2020 (3,3 MiB, 40 hits)

  Olosutean Viorel DA 2020 (604,1 KiB, 128 hits)

  Olosutean Viorel DI 2020 (208,2 KiB, 122 hits)

  PERSA CIPRIAN DA - DI 2020 (3,7 MiB, 36 hits)

  POP STEFAN DA - DI 2020 (2,9 MiB, 43 hits)

  Petrindean Valer DA 2020 (573,1 KiB, 128 hits)

  Petrindean Valer DI 2020 (200,7 KiB, 136 hits)

  VLAD FELIX DA - DI 2020 (2,9 MiB, 37 hits)

 

 


ARHIVE

Functionari publici

  Viceprimar - Declaratie de avere si interese (1,1 MiB, 123 hits)

  Declarații de avere 2019 (3,3 MiB, 138 hits)

  Declaratii de interese 2019 (1,2 MiB, 118 hits)

  Declaratii de avere 2018 (1,9 MiB, 106 hits)

  Declarații de interese 2018 (758,0 KiB, 110 hits)

  Declarații de avere 2017 (1,6 MiB, 115 hits)

 

Consilieri locali

  Declaratii de avere 2019-CL (3,0 MiB, 119 hits)

  Declarații de interese 2019-CL (1,0 MiB, 110 hits)

  Declarații de avere 2018-CL (2,8 MiB, 115 hits)

  Declaratii de interese 2018-CL (1,0 MiB, 115 hits)

  Declarații de avere 2017-CL (3,8 MiB, 109 hits)

  Declarații de interese 2017-CL (1,5 MiB, 109 hits)