Adresa: Str.Principală, nr.339, Comuna Dăbâca, 407265

Tel.: 0264-355.973 Fax: 0264-355.951 Email: primariadabaca@yahoo.com

Direcții de dezvoltare

21 November 2017

Autoritățile locale urmăresc îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor comunei Dăbâca până în anul 2013 prin implementarea cu succes a factorului dezvoltare și responsabilitate civică, păstrarea și promovarea valorilor cultural-tradiționale abundente în aceste locuri.

 

DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

♦ Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 161;

♦ Pietruire și asfaltare ulițe comunale;

♦ Reabilitarea drumului de acces la cetate;

♦ Construirea și consolidarea a două poduri peste Valea Lonei;

♦ Construirea a 15 vaduri de acces prin vale pentru accesul la terenurile agricole;


DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA STRUCTURII EDILITARE ȘI DE MEDIU

♦ Înființare stație de epurare și realizare rețea de canalizare în comuna Dăbâca;

♦ Reabilitarea și eficientizarea rețelei de iluminat public;

♦ Înființarea unui sistem de ecologizare administrat de către primărie;

♦ Decolmatare și regularizare Valea Lonea;

♦ Realizarea unei rețelei de gaz metan în comună;


DEZVOLTAREA ECONOMICĂ‚ 

♦ Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privați;

♦ Înființarea unei asociații agricole;

♦ Înființarea unui camping pentru turiști dotat corespunzător necesităților anului 2010;

♦ Introducerea monumentelor istorice în circuitul turistic;

♦ Înființarea unui centru de colectare de produse bio: plante medicinale, fructe de pădure;

 

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII CETĂȚENILOR COMUNEI PRIN ACCES LA EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ‚ ȘI SPORT.
♦ Reabilitarea bazelor sportive;
♦ Realizarea unei Săli de sport;
♦ Reabilitare școli în comuna Dăbâca;
♦ Reabilitare așezăminte culturale;
♦ Înființare parc de agrement în comună;


DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ȘI PARTICIPAREA CETĂȚENILOR LA VIAȚA COMUNITĂȚII
♦ Extindere Cămin spital pentru bătrâni Luna de Jos;


DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE PENTRU A FII CAPABILĂ

♦ Crearea unui centru de informare europeană care să se ocupe și de comunicarea activă cu cetățenii comunei pe mai multe sectoare de activitate;
♦ Înființarea unui Centru de informare comunal;
♦ Asigurarea bazei materiale și informatice pentru evidența fondului funciar și al cadastrului general al comunei;