Adresa: Str.Principală, nr.339, Comuna Dăbâca, 407265

Tel.: 0264-355.973 Fax: 0264-355.951 Email: primariadabaca@yahoo.com

Analiza SWOT a comunei

21 November 2017

Puncte tari

♦ Se situează la cca. 35 km de orașul Cluj;

♦ Se situează aproape de DN1C, arteră importantă de trafic care face legătura între centrul, nordul și nord-est-ul țării;

♦ Peisaje deosebite create prin așezarea localității pe malul râului Loana, izvor de viață și prosperitate;

♦ Resurse mari și diversificate în domeniul lemnos și al florei, de la arbori de esență tare până la multe specii de plante cu avantaje medicinale;

♦ Faună deosebită reprezentată de vânatul bogat și variat.

♦ Datorită situării într-o zonă cu influențe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populației sunt respectul și încrederea în oameni;

♦ Zonă fără conflicte sociale;

♦ Forță de muncă existentă în comună, experiența acumulată în prelucrarea lemnului, cultura plantelor și zootehnie, gradul de școlarizare ar permite asigurarea unor brațe calificate pentru eventalele noi unități;

♦ Existența unui proiect de creare a unui centru de informare comunal menit să atragă tinerii în comună;

♦ Situarea pe DJ 161care se află într-o stare foarte precară dar practicabilă; 

♦ O serie de drumuri comunale care permit accesul spre zonele pitorești ale comunei

♦ Existența serviciului de telefonie fixă și acoperire în rețele de telefonie mobilă;

♦ Prezența la nivel de comună a transportului în comun, aspect important prin prisma conexiunii oamenilor cu reședința de județ orașele invecinate Gherla și Dej

♦ Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată.

♦ Suprafața relativ mare a comunei raportat la numărul de locuitori.

♦ Există rețea principală de alimentare cu apă.

♦ Există rețea de iluminat public în comună.

♦ Zona este scăldată de valea Loanei și afluenții acesteia care au un curs rapid realizat prin diferențe însemnate de nivel.

♦ Existența unui dispensar uman.

♦ Existența a două farmacii în comună;

♦ Există un cămin spital pentru bătrâni în Luna de Jos;

♦ Existența unităților de învățământ școlare și preșcolare în ambele sate din comună. 

♦ Existența cadrului didactic în măsura satisfăcătoare ca și calitate și diversitate.

♦ Existența unor proiecte de reabilitare a școlilor din satele din comună.

♦ Existența Căminelor culturale în fiecare sat din comună din care în două localități sunt funcționale și practicabile, în Dăbâca și în Luna de Jos;

♦ Existența lăcașelor de cult în fiecare sat din comună, lăcașe cu tradiție si care datează de mulți ani;

♦ Existența monumentelor istorice de însemnătate și cu tradiție: Cetatea lui Gelu - sec. X; Castelul Teleki - 1650; Conacul Rhedy - sec. XVIII;

♦ Există festivalul anual Fii Satului care are o tradiție însemnată și care ridică popularitatea comunei noastre;

♦ Interesul primarului și a personalului primăriei pentru identificarea și soluționarea problemelor (identificarea surselor de finanțare, a firmelor de proiectare, consultanță, colaborarea cu acestea).

♦ Există la nivel de primărie personal cu experiență și bunăvoință cu care se pot desfășura activități de creștere la nivel de comună.

♦ Reacție pozitivă a cetățenilor comunei în identificarea problemelor și a soluțiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât și la nivel de comună.


Puncte slabe

♦ Este o comună puțin concentrată, multe puncte ale comunei fiind destul de îndepărtate de centrul acesteia

♦ Relieful nu permite culturi concentrate pe aceași specie pe suprafețe întinse, acesta fiind destul de variat și foarte puțin liniar;

♦ Este o comună puțin concentrată, multe puncte ale comunei fiind destul de îndepărtate de centrul acesteia;

♦ Relieful nu permite culturi concentrate pe aceași specie pe suprafețe întinse, acesta fiind destul de variat și foarte puțin liniar;

♦ DJ 161 se află într-o stare deosebit de precară necesitând reparații capitale, traficul desfășurându-se în condiții foarte slabe.

♦ Transportul periferic se desfășoară pe numeroase artere secundare, ulițe, majoritatea aflându-se în condiții necorespunzatoare iar unele sunt nepractibile.

♦ Nu există suficiente poduri peste Valea Loanei, accesul fiind astfel îngreunat semnificativ.

♦ Starea precară a unor sedii de bază din localitățile componente ale comunei .

♦ Nu există rețea de alimentare cu gaze naturale.

♦ Nu există rețea de canalizare a apelor menajere și stație de epurare.

♦ Lipsa unui punct de colectare a deșeurilor.

♦ Rețeaua de distribuție cu apă potabilă este realizată la nivel de aducțiune, dar nu și la nivel de distribuție către consumatori.

♦ Numărul mic al specialiștilor și al personalului medical;

♦ Căminul spital necesită extindere întrucât locurile sunt insuficiente în momentul de fațăCondițiile la școlile și grădinițele din comună sunt precare și de asemenea dotările nu sunt în concordanță cu cererile actuale de pe piața forței de muncă.

♦ Inexistența unei Săli de sport în care copiii să-și desfășoare activitățile sportive și care să găzduiască alte activități de acest gen.

♦ În localitatea Pâglișa, Căminul cultural este dezafectat;

♦ Inexistența unui parc de agrement la nivel de comunăInexistența în comună a unui centru de informare privind finanțările UE în perioada actuală 2009-2013.

♦ Nu există ONG-uri la nivel de comună.

♦ Oamenii nu au informații de bază în ceea ce privește un program de dezvoltare durabilă.

 

Oportunități

♦ Activitatea de prelucare a fructelor de pădure poate fii propice deoarece zona deține resurse consistente în domeniu;

♦ Valoarea relativ mică a terenului aferent localității care poate fii un factor de decizie pentru investitori;

♦ Posibilitatea dezvoltării de micro-ferme de crestere animale si de colectare a produselor auxiliare : lapte, piei;

♦ Existența unei structuri turistice funcționabile care demonstrează potențialul comunei noastre;

♦ Primăria deține teren pe valea Loanei pe care este dispusă să îl faciliteze posibililor investitori pentru a realiza un loc de camping pe această vale.

♦ Potențial pentru cultivarea de plante medicinale, și eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora.

♦ Există un proiect pentru extinderea căminului de bătrâni;

♦ Distanța relativ mică până la orașul Cluj unde tinerii iși pot continua studiile și astfel menținerea unui nivel destul de ridicat de specialiști și meseriași la nivel de comună.

♦ Implicarea primăriei în procesul de renovare a școliilor generale și a coordonării de proiecte care săasigure menținerea și aducerea de specialiști în zonă.

♦ Există proiecte de reabilitare a așezămintelor culturale, de înființare a unui parc la nivel de comună și de reabilitare a bazelor sportive, proiecte care considerăm că odată implementate vor spori atât condițiile de viață ale cetățenilor cât și factorul de interes dpdv turistic al comunei noastre.

♦ Existența proiectelor de Modernizare a Administrației Publice care permit o creștere semnificativă în ceea ce privește relaționarea administrației locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare. (Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative - program adoptat pe 21 noimbrie 2007)

♦ Administrația publică are în vedere amenajarea unui centru de informare comunal și de asemenea dorește să se implice în asigurarea bazei materiale și informatice pentru evidența fondului funciar și al cadastrului general al comunei.

 

Amenințări

♦ Aflându-se la o distanță considerabilă de reședința de județ, în cazurile de urgență medicală nu există o unitate permanentă care să acorde cel puțin măsurile de prim ajutor.

♦ Riscul neadaptării elevilor care merg la specializări datorită lipsei dotărilor în special a celor informatice.

♦ Pierderea îndeletnicirii de a lucra cu lemnul și a altor meserii deoarece nu se promovează aceste aspecte într-un cadru organizat.

♦ Diminuarea valorii și însemnătății monumentelor din comuna noastră dacă acestea nu sunt introduse în circuitul istoric.

♦ Dificultatea obținerii finanțărilor pentru cultură și sport

♦ Riscul de a pierde finanțări ale UE datorită inexistenței unui centru de informare.

♦ Nu există un centru de perfecționare a forței de muncă astfel încât populația să fie conștientă de necesitățile actuale ale pieței în vederea calificării pentru adaptarea la aceste condiții.