Conform: “Art. V, din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare :
(1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1)
, art. 467 alin. (1)şi la art. 472 alin. (1)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2)
, art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.”