Oportunității de dezvoltare

21 November 2017

Principala resursă a comunei este reprezentată de cadrul natural, climat și asezare geografică care reprezintă oportunități serioase din punct de vedere turistic.


♦ Structura turistică care are deja experiență și care are potențial de dezvoltare;

♦ Climatul este  propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol și zootehnic;

♦ Comuna dispune de resurse însemnate de: teren agricol, material lemnos;

♦ Peisajele sunt  atracții turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiștilor;

♦ Există de asemena un patrimoniu cultural însemnat;

♦ Existența forței de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: agricol, prelucrare lemn reprezintă forță de muncă considerabilă pentru potențiale activități.