Adresa: Str.Principală, nr.339, Comuna Dăbâca, 407265

Tel.: 0264-355.973 Fax: 0264-355.951 Email: primariadabaca@yahoo.com

Anunț concurs angajare Inspector Clasa I, Impozite și taxe și Referent grad III Asistenta Sociala

Primdria Comunei Dăbâca loc. Dăbâca, nr. 339, judetul Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, pe durată nedeterminată:
- Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Taxe Si Impozite;
- Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Asistență Socială;
1. Dosarele de inscriere se pot depune in perioada: 08.12,2017 - 27,12.2017, intre orele 8.00-14:00
2. Instituția la care se depun dosarele de inscriere: Primăria Comunei Dăbâca, loc. Dăbâbca, nr. 339, jud. Cluj.
3. Data, ora și locul desfășurării probelor de concusr:
- proba scrisă va avea loc in data de 08.01.2018, orele 10.00, la sediul Primdriei Dăbâca, nr. 339 ,județul Cluj.
- interviul va avea loc in data de 11.01.2018, orele 10.00,1a sediul Primariei Dăbâca, loc. Dăbâbca, nr. 339, jud. Cluj.

Fișiere atașate

  Anunt concurs si anexe.pdf 08 December 2017