Oportunităţi de investiţii

Principala resursă a comunei este reprezentată de cadrul natural, climat şi asezare geografică care reprezintă oportunităţi serioase din punct de vedere turistic.

♦ Structura turistică care are deja experienţă şi care are potenţial de dezvoltare;
♦ Climatul este  propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol şi zootehnic;
♦ Comuna dispune de resurse însemnate de: teren agricol, material lemnos;
♦ Peisajele sunt  atracţii turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiştilor;
♦ Există de asemena un patrimoniu cultural însemnat;
♦ Existenţa forţei de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: agricol, prelucrare lemn reprezintă forță de muncă considerabilă pentru potențiale activități.