Infrastructura

Drumuri publice. Prin comună trece drumul judeţean DJ161 care leagă localităţile Gădălin - Bonţida - Dăbâca - Pânticeu. Drumul naţional DN1C se află la 17 km de comună şi oraşul Cluj Napoca la 35 km.

Lungimea totală a drumurilor comunei este de 26,6 km, dintre care 17 km aparţin drumului judeţean DJ161 şi 9,6 km sunt drumuri comunale.
Drumurile comunale permit accesul spre zonele pitoreşti ale comunei, dar nu sunt modernizate, fiind fie pietruite, fie din pământ.

 

Alimentare cu apă. Se realizează prin intermediul unui branșament la magistrala Cluj-Gherla. Există o rețea de 28,3 km de conducte de apă potabilă, pusă în funcțiune în anul 2008 și aflată într-o stare foarte bună.Comuna se bucură de 14 cișmele publice de apă potabilă.Alimentarea cu apă se realizează și din surse proprii, aproape fiecare gospodărie beneficiând de o fântână.


În momentul de față nu există o rețea de canalizare sau o rețea de alimentare cu gaze naturale, dar aceste lipsuri fac parte din proiectele pentru viitor.


Electricitatea. Este asigurată de societatea națională de furnizare S.C. Electrica S.A., existând un număr de 699 de consumatori casnici și 21 de consumatori mici.


Telecomunicații. Rețea ce telecomunicație prin cablu aparține de Romtelecom, comuna având un număr de aproape 400 de abonați. Rețeaua de telefonie mobilă este asigurată de Vodafone în mare parte a comunei.
Furnizorul principal de Internet este Romtelecom, dar 12 locuitori ai comunei beneficiază de Internet prin Vodafone. Pe lângă numărul de locuitori care beneficiază de acest serviciu, toate instituțiile publice ale comunei dipun de Internet.
Televiziunea este asigurată de Romtelecom.

 

Tranporturile în comun. Fac legătura între comună noastră si reşedinţa de judeţ, oraşul Cluj, precum şi cu orașele Gherla și cu Dej.. Operator este S.C. Vio&Dani cu un nr. de 4 autoturisme a  câte 20 de locuri fiecare.

 

Comerţul. Este susţinut de magazine mici tip ABC şi anume 9 magazine de desfacere cu amănuntul.

 

Turismul. Tipul turism este agroturism. În comună există 20 de locuri de cazare.