Domeniul social

Populaţia stabilă a comunei Dăbâca este de 1804 cetăţeni, din care:
        • Români: 1586;
        • Maghiari: 136;
        • Rromi: 80;
 

Sănătate:
     • Nr. dispensare: 1;
     • Nr. medici de familie: 1;
     • Nr. farmacii: 1;
     • Nr. laboratoare: nu există;
     • Nr. personal mediu sanitar: 1;

 

Educaţie:
Unităţi de învăţământ:

     • Grădiniţe: 2;
     • Şcoli primare şi gimnaziale: 2 ;
     • Licee / Şcoli de meserii: nu;

Personal didactic:
     • Preşcolar: 2;
     • Primar: 4;
     • Gimnazial: 6.
Nr. elevi:
     • Preşcolar: 35;
     • Primar: 64;
     • Gimnazial: 44;

Sport:
     • Echipe sportive: 1;
    • Săli de sport: nu există momentan, dar este necesară pentru ca elevii să aibă unde să-şi desfaşoare orele de sport iarna;

 

Cultură şi artă:
     • Bibliotecă: da - 1 unitate;
     • Cămin cultural: 2;
     • Evenimente culturale/populare: Festivalul „Fii Satului";

 

Monumente culturale şi/sau istorice:
     • Cetatea lui Gelu - sec. X;
     • Castelul Teleki - 1650;
     • Conacul Rhedy - sec. XVIII;
     • Biserica reformată Dăbâca - 1743;
     • Biserica reformată Luna de Jos - 1727;

 

Religie:
     • Biserică ortodoxă: 3;