Direcţii de dezvoltare

Autorităţile locale urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor comunei Dăbâca până în anul 2013 prin implementarea cu succes a factorului dezvoltare şi responsabilitate civică, păstrarea şi promovarea valorilor cultural-tradiţionale abundente în aceste locuri.
 
DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT
♦ Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 161;
♦ Pietruire şi asfaltare uliţe comunale;
♦ Reabilitarea drumului de acces la cetate;
♦ Construirea şi consolidarea a două poduri peste Valea Lonei;
♦ Construirea a 15 vaduri de acces prin vale pentru accesul la terenurile agricole;

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA STRUCTURII EDILITARE ŞI DE MEDIU
♦ Înfiinţare staţie de epurare şi realizare reţea de canalizare în comuna Dăbâca;
♦ Reabilitarea şi eficientizarea reţelei de iluminat public;
♦ Înfiinţarea unui sistem de ecologizare administrat de către primărie;
♦ Decolmatare şi regularizare Valea Lonea;
♦ Realizarea unei reţelei de gaz metan în comună;

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
♦ Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privaţi;
♦ Înfiinţarea unei asociaţii agricole;
♦ Înfiinţarea unui camping pentru turişti dotat corespunzător necesităţilor anului 2010;
♦ Introducerea monumentelor istorice în circuitul turistic;
♦ Înfiinţarea unui centru de colectare de produse bio: plante medicinale, fructe de pădure;
 

CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI PRIN ACCES LA EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ ŞI SPORT.
♦ Reabilitarea bazelor sportive;
♦ Realizarea unei Săli de sport;
♦ Reabilitare şcoli în comuna Dăbâca;
♦ Reabilitare aşezăminte culturale;
♦ Înfiinţare parc de agrement în comună;


DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ŞI PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA VIAŢA COMUNITĂŢII
♦ Extindere Cămin spital pentru bătrâni Luna de Jos;


DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE PENTRU A FII CAPABILĂ SĂ IMPLEMENTEZE REFORMA LA NIVEL EUROPEAN
♦ Crearea unui centru de informare europeană care să se ocupe şi de comunicarea activă cu cetăţenii comunei pe mai multe sectoare de activitate;
♦ Înfiinţarea unui Centru de informare comunal;
♦ Asigurarea bazei materiale şi informatice pentru evidenţa fondului funciar şi al cadastrului general al comunei;