Cultură şi învăţământ

 
Educaţie

Comuna are două unităţi de învăţământ, destinate învăţământului primar şi gimnazial, cu un personal didactic de patru persoane în învăţământul primar şi şase profesori în învăţământul gimnazial.De asemenea, comuna dispune de două grădiniţe.
Locuitorii interesaţi beneficiază de o bibliotecă din satul Dăbâca.
Cultura

Evenimentul cultural cel mai important este festivalul anual Fii Satului care are o tradiţie însemnată şi care ridică popularitatea comunei.
În Dăbâca se găsesc 3 biserici ortodoxe, acestea fiind lăcaşe de tradiţie care datează de mulţi ani.
Atât în Dăbâca, cât şi în Luna de Jos există câte un cămin cultural funcţional şi practicabil.

Ocrotirea sănătăţii
 

Serviciile de sănătate sunt asigurate de un medic de familie, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul dispensarului comun din comuna Dăbâca. Comuna dispune de o farmacie.