Atracții turistice

Cele mai importante obiective turistice, pe lângă peisagistică, multitudinea datinilor sunt:

Cetatea Dăbâca. Primele cercetări ale cetăţii aparţin din 1837 lui K. Hodor, urmate în 1942 de sondajul arheologic al lui K. Crettier şi apoi de o cercetare arheologică amănunţită iniţiată în 1964 de către echipa lui Constantin Daicoviciu.
Cetatea are formă inelară şi era formată dintr-un număr de patru incinte fortificate, cu un diametru total de 600 m. Era aşezată pe terasa superioară a văii Lonei şi avea rolul de a menţine controlul asupra drumului de transport al sării de la Sic la Poarta Meseşului.
Prima cetate a fost ridicată în secolul IX. K. Hodor, care a descris în 1837 ruinele cetăţii, presupunea că a fost ridicată pe locul unei cetăţi dacice. Cetatea secolului IX-X era apărată cu şanţuri şi cu valuri de pământ. Acum s-a ridicat şi un turn patrulater, respectiv un zid de legătură al părţii estice şi vestice ale primei incinte, zid de 3,2 m grosime. Atât turnul, cât şi zidul au fost distruse în timpul invaziei mongole.
Arheologii români şi-au concentrat multă vreme eforturile pentru a descoperi elemente care să susţină textul din Gesta Hungarorum cum că cetatea ar fi reprezentat reşedinţa conducătorului local Gelu. Aceste eforturi nu au fost încununate de succes, deşi, contrar opiniei arheologului maghiar Bóna, locuirea sitului în secolul al IX-lea a fost confirmată de o serie de obiecte.
A fost distrusă la invazia tătarilor din 1241, fiind apoi reconstruită. Nu a mai reuşit însă să îşi recâştige importanţa. Pietrele cetăţii au fost folosite la construirea castelului Teleki. Actualmente resturile cetăţii sunt parţial acoperite.
Cetatea Dăbâca este menţionată pentru prima dată în anul 1214, iar în 1243 printr-un act de donaţie, regele Bela al IV-lea al Ungariei donează 3 sate care aparţineau cetăţii (Fatateleke, Bachunateleke şi Chegeteleke) către comiţii Theotonicus şi Hermann, în semn de mulţumire pentru serviciile lor. Cu această ocazie apare menţiunea terras castri nostri de Doboka.
În 1271 ea este dăruită banului Micud, ca răsplată pentru faptele sale de vitejie, donaţie confirmată în 1279 de Ladislau al IV-lea.  
 
 Cetatea Dabaca    Cetatea Dabaca
Conacul Rhedy din Dăbâca, judeţul Cluj este înscris pe lista Monumentelor Istorice ale judeţului Cluj , elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor din România în anul 2004.A fost construit în secolul XVIII şi poartă numele fostului proprietar.
 
Castelul Teleki din Luna de Jos Din vechiul castel a mai supravieţuit doar turnul sudic, cu o înălţime de circa 35 m şi parţial parcul. Restul castelului a fost demolat din ordinul împăratului Austriei după 1700. Piatra rezultată din demolare a fost folosită la construirea unui zid lung de circa 700 m, gros de un metru şi înalt de 4 m, şi a unei noi clădiri (castelul Teleki), care in prezent adăposteşte spitalul din localitate. După 1980 o porţiune de 500 m de zid a fost demolat şi piatra valorificată. Se mai păstrează circa 200 m din zid în jurul Spitalului din localitate. Parcul castelului cuprinde arbori cu vârsta de peste 500 ani (stejari, fagi, castani).
 
Castelul Teleki